allusion

Произношение:  US [əˈluʒ(ə)n] UK [əˈluːʒ(ə)n]
 • n.Алюзии; инсинуации; споменах за; намеци
 • WebРеплика намеци които
n.
1.
декларация, че се отнася до нещо по непряк начин
 • Английската дума allusion не може да се променят.
 • Въз основа на allusion, нови думи, образувани чрез добавяне на една буква в началото или в края
  r - lunisolar 
  s - allusions 
 • Английски думи, съдържащи allusion, с повече от седем писма : Без резултат
 • Списък на всички английски думи  Английски думи, започващи с allusion, Английски думи, които съдържат allusion или Английски думи, завършващи с allusion
 • Със същия ред, Английски думи, които се образуват от всяка част на :  a  al  all  allusion  ll  us  s  si  io  ion  on
 • Въз основа на allusion, всички английски думи, образувани чрез промяна на една буква
 • Създаване на нови английски думи с една и съща буква двойки:  al  ll  lu  us  si  io  on
 • Английски думи, започващи с allusion със следващото писмо
 • Английски думи, започващи с allusion :
  allusion 
 • Английски думи, които съдържат allusion :
  allusion 
 • Английски думи, завършващи с allusion :
  allusion