airs

Произношение:  US [er] UK [eə(r)]
  • n.Атмосферата; на небето отношение арогантен излъчва
  • v.Въздух; изсушени; печени и сушени
  • WebВъздух; автоматизирано импортиране референтна система (автоматизирано импортиране референтна система), излъчва
n.
1.
сместа от газове около Земята, който дишаме; пространството около неща и над земята
2.
чувство или отношение, че някой е; усещането, че на място или ситуация ви дава
3.
поведение, което не е естествена и спокойна от някой, който иска да впечатли хората и изглежда важно
4.
една част от музиката, която е проста настройка
v.
1.
за нещо, излъчване по радио или телевизия
2.
да кажа публично какво вашите становища или жалби за нещо са
3.
Ако ви въздух място или излъчва, отваряте вратите и прозорците да споделите с чист въздух в; Ако ви въздух дрехи, листа и др. или те въздух, сте ги сложили в топла или движещ се въздух, докато те са напълно сухи и миришат чисти