makeup

تلفظ:  US [ˈmeɪkˌʌp] UK ['meɪkʌp]
  • n.آرایشی و بهداشتی; ترکیب; کاراکتر; پزشکی
  • Webپایه و اساس; آرایش آرایش بهترین
n.
1.
موادی مانند کرم و پودر و رژ لب یا ریمل مژه و ابرو که مردم به خصوص زنان و بازیگران, در چهره خود را به منظور نگاه جذاب تر و یا تغییر ظاهر خود را قرار دهید
2.
افراد یا چیزهایی است که به شکل یک گروه و یا کل
3.
ویژگی های فردی و نگرش است که ترکیب به شکل کسی ' s اساسی شخصیت
4.
آزمون ویژه دانش آموزی که از دست رفته و یا عدم موفقیت در آزمون قبلی عمدتا مورد استفاده در زبان انگلیسی آمریکایی گرفته
5.
[رنگرزی و چاپ] راه است که کلمات و تصاویر در صفحه قبل از روزنامه و مجله، مرتب شده و یا کتاب چاپ شده است
Variant_forms_ofmake-up