watch

Ynganu:  US [wɑtʃ] UK [wɒtʃ]
  • v.Edrych; Gwylio; Arsylwi; byddwch yn ofalus
  • n.Gwylio; Monitro; Sylw; Arsylwi
  • WebSyllu ar yr un pryd; Gard
n.
1.
cloc bach hynny rydych chi'n ei gario gyda chi, fel arfer ar ochr fewnol eich arddwrn
2.
sefydliad sy'n barhaus yn gwylio rhywbeth i wneud yn siŵr nad pethau drwg yn digwydd; cyfnod o amser pan fydd rhywun yn gyfrifol am gwylio'r sefyllfa, fel y gall eu rhybuddio eraill os oes unrhyw berygl; grŵp o bobl yn eu swydd i ochel rhywbeth
v.
1.
edrych ar rywun neu rywbeth am gyfnod o amser; i edrych ar rywbeth fel mae teledu yn dangos neu chwaraeon digwyddiad, fel arfer o'r dechrau i'r diwedd; edrych gyfrinachol ar rywun neu rywbeth am gyfnod o amser, enwedig oherwydd yr ydych am gael gwybodaeth neu i wneud rhywbeth anghyfreithlon; ddefnyddir ar gyfer dweud wrth rywun i edrych arnoch chi wrth ichi wneud rhywbeth
2.
i fod yn ofalus am rywbeth
3.
i ofalu am blentyn, anifail, neu rywun ' s eiddo am amser byr a gwneud yn siŵr nad oes dim niwed iddo