shoes

Ynganu:  US [ʃu] UK [ʃuː]
  • n.Esgidiau esgidiau; Pedol, breciau (olwyn)
  • v.(Bedoli'n, shoed bedoli'n, shoed, shodden)... Esgidiau
  • WebEsgidiau, maint esgidiau ac esgidiau
n.
1.
rhywbeth y byddwch yn gwisgo ar bob droed, fel arfer dros sanau; sy'n ymwneud â esgidiau, neu eu defnyddio ar gyfer esgidiau; pedol
v.
1.
Gwisgwch pedol ceffyl ' s traed
n.
v.
1.
to put a horseshoe on a horse’ s foot